BCE719D5-3297-4668-A190-48D3F006D52E

Tehnikas operatoru apmācības

Martā SIA „Precīzo tehnoloģiju skola” sadarbībā ar SIA „Amazone” lauksaimniekiem piedāvāja miglotāju un izkliedētāju apmācības. Apmācību mērķis ir nodrošīnāt maksimālu iekārtu darba efektivitāti, novērst nepilnības darba procesā un paaugstināt operatoru zināšanu līmeni.

SIA „Precīzo tehnoloģiju skola” rīkotās apmācības katrā Latvijas reģionā kopā apmeklējuši aptuveni 100 lauksaimniecības nozarē strādājošie. 16. martā SIA „Amazone” centrālajā birojā Deksnē, tika aizvadītās pēdējās operatoru apmācības , kur pulcējās lauksaimnieki no visas Kurzemes.

Operatoru apmācībās tika stāstīts par Amazone miglotāju un izkliedētāju sagatavošanu darba sezonā, kā arī par mūsdienām atbilstošu, jau lauksaimnieku īpašumā esošu, Amazone palīgierīču pareizu lietošanu.