Precīzo tehnoloģiju skola ir akreditēta un gatava veikt miglotāju inspicēšanu!

Miglotāju inspicēšana ir aktuāla tēma visiem lauksaimniekiem, kuru miglotājiem nepieciešama likumā noteiktā pārbaude, kā arī tiem, kuri rūpējas par apkartējo vidi un domā par ekonomisko labumu, kuru sniedz optimāls augu aizsardzības līdzekļu lietojums.
amazone_2016_feb_a_215x297